DiversDoof

DiversDoof

Divers Doof is het samenwerkingsverband van Nederlandse Dove Jongeren, St. Plots- en Laatdoven en FODOK

De Stichting is opgericht op 21 februari 2016.
Het bestuur bestaat uit:

  • Kees Knol, onafhankelijk voorzitter
  • Milthon Boldewijn, penningmeester namens de Stichting Nederlandse Dove Jongeren
  • Gerard de Vijlder, secretaris namens de Stichting Plots- en Laatdoven
  • Map van der Wilden, namens de Federatie van Ouders van Dove Kinderen, FODOK.

De bestuursleden zijn onbezoldigd.
Zij kunnen gemaakte kosten declareren.

Resultaten 2016:  • De stichting is opgericht.
  • In mei is de stichting met een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd aan de diverse stakeholders. Het logo werd onthuld en er was een optreden van het Nederlands Gebarenkoor.
  • In oktober was er een interactieve dag voor de leden en achterbannen van de drie organisaties. Belangrijk onderwerp van gesprek was hoe de samenwerking vorm te geven in 2017 en verder.
  • In diverse bladen binnen de ‘sector’ werd aandacht besteed aan Divers Doof.
  • Divers Doof is lid van het Platform Doven, Slechthorenden en TOS.

KvK-nummer: 65518683.
Bankrekening: NL61 INGB 0007 2909 94.